Algemene Voorwaarden

Huurvoorwaarden en huurkoop voorwaarden www.celloverhuur.nl, door Scarlett Arts, Scarlett Arts Muziek te Amsterdam.

 • Alle gehuurde instrumenten worden voorzien van stok en hoes genaamd Cello set. De grotere maten instrumenten welke verhuurd worden huur je voor 2% van de set waarde.
 • Het huurinstrument blijft eigendom van Scarlett Arts, het huurkoop instrument blijft 100% eigendom van Scarlett Arts tot dat het totaal aankoopbedrag betaald is in 24 gelijke maandelijkse termijnen. Tenzij van tevoren anders overeengekomen.
 • Bij aanvang van verhuur aan huurders buiten mijn lespraktijk wordt een borg betaald: deze bestaat uit vier maanden cellohuur. Deze borg staat garant voor eventuele achterstallige huur, de vergoeding van (lak)  beschadigingen en ook voor de tijd die ik mogelijk moet besteden om de huurder te wijzen op openstaande betalingen, eventuele niet correcte persoonsgegevens, het inschakelen van internet om achter je persoonlijke gegevens te komen. Ook alle kosten van het eventueel inschakelen van een incassobureau worden van de borg vergoed en verder op de huurder verhaald.
 • Betaling van huur en huurkoop bedrag geschiedt via automatische incasso ingesteld door de huurder ingaande op de datum dat de cello de studio verlaat. Het huur- en huurkoop contract is persoonsgebonden en kan niet over worden gedragen. Indien er schade ontstaat aan het instrument of indien aanpassingen nodig zijn dient de huurder Scarlett Arts op de hoogte te stellen hiervan opdat zij kan beslissen bij welke vioolbouwer dit wordt hersteld/ aangepast. Kosten die zonder overleg door de verhuurder worden gemaakt zijn voor rekening van de huurder.
 • Eventueel terugbrengen in oorspronkelijk staat wordt doorberekend aan de huurder. Snaren en vervanging hiervan is voor rekening van de huurder. Geadviseerd wordt om zelf niet aan de sleutels te draaien maar om dit door een kundig persoon te laten doen zoals je eigen docent, vioolbouwer of Scarlett Arts zelf. Dus; gesprongen snaren zijn voor rekening van de huurder. De huurder wordt geacht hetzelfde snaar-merk terug te plaatsen. Bij twijfel welk merk er vervangen moet worden geef ik de huurder uitsluitsel.
 • De huurder dient zelf het instrument te verzekeren. Bij verlies, diefstal of beschadiging welke onherstelbaar blijkt te zijn wordt het volledige bedrag in rekening gebracht bij de huurder. Ook onderdelen die vervangen dienen te worden door verkeerd gebruik worden in rekening gebracht.
 • Het huurcontract wordt voor leerlingen iedere maand automatisch verlengd en voor niet-leerlingen iedere drie maanden tenzij de huurder de huur van het instrument retourneert voor de volgende maand of termijn van drie maanden ingaat.
  Bij retournering van het instrument of wordt binnen enkele dagen het instrument nagekeken op eventuele schade als krassen en ontbreken van houtpuntjes/ splinters/onderdelen. De verhuurder behoudt zich het recht voor om zelf een inschatting te maken van eventuele kosten te maken om een instrument te herstellen en dit bedrag in te houden van de betaalde borg.
 • Indien de huurder van telefoonnummer, email en/ of woonadres verandert wordt de huurder geacht Scarlett Arts daarvan per e-mail op de hoogte te brengen. Indien contact tussen huurder en verhuurder via e-mail en telefoon niet gerealiseerd wordt en tot schriftelijke correspondentie over dient te worden gegaan om contact te krijgen met de verhuurder wordt administratieve tijd in rekening gebracht. Hiervoor wordt een eenmalig bedrag van € 100,00 extra berekend welke van de borg wordt ingehouden. Is er overeengekomen geen borg te betalen dan wordt voor de gemaakte kosten een factuur gestuurd.
 • De huurder / huurkoper bevestigt door ondertekening dat hij of zij alles gelezen en goed begrepen heeft en akkoord gaat met alle punten. De verhuurder, Scarlett Arts, behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van reden het instrument terug te vragen.
 • Indien je een cello bij mij huurt, ga je automatisch akkoord met deze voorwaarden.

December 2019

Haparandaweg 788A
1013 BD Amsterdam (Houthavens)

Zutphensestraatweg 44
6881 WS Velp (GE)

06-18189005

info@celloverhuur.nl

Abonneer je hier op mijn Cello Podcast!

Aangesloten bij:

ESTA-cellodocent Scarlett Arts

Te beluisteren via:

BNR doorpakkers

We gaan zorgvuldig om met je gegevens. Je kunt het privacybeleid hier lezen. Bij aanmelding geef je toestemming om de VideoBlogPost te ontvangen en op de hoogte te blijven van onze producten en diensten.